Calendario Reunión Apoderados

Calendario Reunión Apoderados

Año 2018

CURSOS MARZO MAYO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
——
——
——
——
——
——
——
Pre-Kinder A Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Pre-Kinder B. Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Kinder A. Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Kinder B. Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Primero A Jueves 15 Jueves 10 Jueves 12 Jueves 09 Jueves 04 Jueves 06
Primero B Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Primero C Miérc. 14 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Segundo A Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Segundo B Jueves 15 Jueves 10 Jueves 12 Jueves 09 Jueves 04 Jueves 06
Segundo C Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Tercero A Martes 13 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Tercero B Jueves 15 Jueves 10 Jueves 12 Jueves 09 Jueves 04 Jueves 06
Tercero C Jueves 15 Jueves 10 Jueves 12 Jueves 09 Jueves 04 Jueves 06
Cuarto A Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Cuarto B Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Cuarto C Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Quinto A Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Quinto B Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Sexto A Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Sexto B Miérc. 14 Miérc. 09 Miérc. 11 Miérc. 08 Miérc. 03 Miérc. 05
Séptimo A Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Séptimo B Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Octavo A Martes 13 Martes 08 Martes 10 Martes 07 Martes 02 Martes 04
Octavo B Jueves 15 Jueves 10 Jueves 12 Jueves 09 Jueves 04 Jueves 06